Hoe lid worden ?

 

 

 

Vul het formulier aanvraag tot inschrijving in, en stuur het op.

 

 Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 45 € (25 € voor het lopende jaar na 1 september) te storten op de rekening BE05 7381 1130 3175 - KREDBEBB van de DS-SM Club Belgium.

 

 Vervolgens ontvangt u uw lidkaart, de clubsticker, een kleine verrassing en vier maal per jaar ons tijdschrift ‘Citroglycerine’.

 

 

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Envoi du formulaire...

Le serveur a rencontré une erreur.

 

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Uw gegevens vermeld op dit formulier worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand om de ledenadministratie efficiënt te laten verlopen. Voor raadpleging van uw eigen gegevens en/of mogelijke aanpassingen kan u steeds terecht bij de penningmeester. Dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving, afgekort als AVG

DS-SM Club Belgium streeft ernaar om met de rechthebbenden tot een akkoord te komen over het gebruik van foto's en teksten voordat deze gepubliceerd worden.

 

Indien iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op materiaal dat op deze website is gepubliceerd, kan hij/zij dit melden bij de uitgevers zodat het desgewenst kan worden verwijderd.

 

 

fullquadri© 2021

DS-SM Club Belgium streeft ernaar om met de rechthebbenden tot een akkoord te komen over het gebruik van foto's en teksten voordat deze gepubliceerd worden.

 

Indien iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op materiaal dat op deze website is gepubliceerd, kan hij/zij dit melden bij de uitgevers zodat het desgewenst kan worden verwijderd.